Velkommen


Velkommen til korene for barn og unge i Tønsberg domkirke

Korene har sine øvelser i Solvangkirken hver torsdag.

Solsikken kl.16.15-16.45 (annenhver torsdag)

Aspirantkoret kl.17.15-18.45

Jentekoret kl.19.00-21.00


Email: jentekoret@jentekoret.com

Tlf. dir. Charlotte Fongen 93043811

Nyheter


Jentekoret jubilerer og feirer sine 50 år.


I den anledning har de fått samlet sin historie i et flott jubileumsskrift.


Det er Jan Terje Christoffersen som har samlet og forfattet korets historie og Kari Steinnes har designet heftet.


Jubileumsheftet kan du laste ned som pdf

ved å klikke på bildet.


Våren 2024


Korene starter opp igjen etter juleferien torsdag 4. januar.  Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen til et nytt semester. Ønsker du å bli med oss å synge, kom på første øvelse eller ta kontakt med vår dirigent Charlotte.

Tønsberg domkirkes jentekor


ble stiftet i 1973, og har siden den gang variert i alderssammensetning og antall.

Korets dirigent er Charlotte Fongen.

Koret består av sangere i alderen 12-19 år fra hele Vestfold fylke. 


Tønsberg domkirkes jentekor kjennetegnes ved høy kvalitet og stor musikalsk bredde. I koret fokuseres det på sangopplæring og forskjellige musikalske ferdigheter som er viktige for å oppnå et bredt musikalsk uttrykk. 
For å kunne være et stimulerende musikkmiljø for unge jenter, satser koret på varierte prosjekter hvor jentene får samarbeide med ulike kunstnere. Flere etablerte sangere fra distriktet har sin musikalske bakgrunn fra jentekoret. 

Jentekoret øver i Solvangkirken på torsdager fra 19.00-21.00

Kontingent pr. semester er kr.750.-

(søskenmoderasjon på 50% gis for andre og etterfølgende søsken i begge korene)

Tønsberg domkirkes aspirantkor


(fra 7 – 12 år) er et opplæringskor som bidrar til rekruttering til jentekoret.
Aspirantkoret er et samarbeid mellom Domkirken og Sem menighet. 
Dirigent for koret er Charlotte Fongen.
Aspirantkoret øver i Solvangkirken på torsdager kl.17.15-18.45. 

Kontingent pr. semester er kr. 550.-

(søskenmoderasjon på 50% gis for andre og etterfølgende søsken i begge korene)


JENTEKORET

Tønsberg domkirkes jentekor ble stiftet i 1973, og har siden den gang variert i alderssammensetning og antall. Korets dirigent er Charlotte Fongen. Koret består av sangere i alderen 12-19 år fra hele Vestfold fylke.


Tønsberg domkirkes jentekor kjennetegnes ved høy kvalitet og stor musikalsk bredde. I koret fokuseres det på sangopplæring og forskjellige musikalske ferdigheter som er viktige for å oppnå et bredt musikalsk uttrykk.
For å kunne være et stimulerende musikkmiljø for unge jenter, satser koret på varierte prosjekter hvor jentene får samarbeide med ulike kunstnere. Flere etablerte sangere fra distriktet har sin musikalske bakgrunn fra jentekoret.

ASPIRANTKORET

Tønsberg domkirkes aspirantkor (fra 7 – 12 år) er et opplæringskor som bidrar til rekruttering til jentekoret.
Aspirantkoret er et samarbeid mellom Domkirken og Sem menighet.