tønsberg domkirkes jentekor

tønsberg domkirkes aspirantkor
tønsberg domkirkes minores

line decor
  
line decor 
Spiller du lotto eller tipper?
Gi din grasrotandel til
Aspirant - og Jentekoret!

 

VELKOMMEN TIL KORENE FOR BARN OG UNGE I TØNSBERG DOMKIRKE

 

Søndag 26. mars inviterer aspirankoret og jentekoret til en

POPKONSERT

på Støperiet i Tønsberg.

Her vil aspirankoret fremføre et utfrag fra Jungelboken og

jentekoret har plukket frem mange av de finestre poplåtene.

Dette blir Gøy!!

 

Korene startet opp igjen torsdag 5. januar 2017

MINORES
I år ledes Minores i et samarbeid mellom dirigent og to jenter fra jentekoret.

Dirigent Charlotte Fongen har her ansvaret.
Minores samarbeider opp mot Aspirantkoret.


ASPIRANT - JENTEKORETS
store prosjekt denne våren er en konsert på Støperiet søndag 26. mars kl.17.00

Her vil aspirantkoret fremføre musikk fra Jungelboken og
jentekoret vil ha et program med pop og musikallåter.


I tilegg kommer deltagelse på gudstjenester og sommerkonserter i Sem kirke.

1. juni med Aspirankoret og 8. juni Jentekoret.

 

Tønsberg domkirkes Minores er for jenter og gutter i 1. og 2. klasse.
Starter opp igjen torsdag 5.1.17
Vi øver i Solvangkirken hver torsdag kl. 17.15-18.00.


Ta kontakt med Charlotte Fongen acharf@online.no / 93043811

Spre det til venner og kjente!

Aspirantkoret - jenter i 3. - 6. klasse

Aspirantkoret starter opp igjen torsdag 5.1.17 kl.17.15-18.45 i Solvangkirken.
Er du interessert i å begynne?


Ta kontakt med Charlotte Fongen acharf@online.no / 93043811


Jentekoret - fra 7. klasse

Jentekoret starter opp igjen torsdag 5.1.17 kl.19.00 -21.00 i Solvangkirken.
Er du interessert i å begynne?


Ta kontakt med Charlotte Fongen acharf@online.no / 93043811