tønsberg domkirkes jentekor

aspirantkor - barnekor

   
line decor
    
line decor


 

 
 
 

 

 


Tønsberg domkirke 19.12 kl. 19.00

Julemusikk fra gammel tid

Tønsberg domkirkes jentekor

Silje Aker Johnsen, sopran I

Kari Lise Høgseth, sopran II

Tora Therese Waaler Wærvågen, fiolin

Ragnhild Lien, fiolin

Sigrid Lien, bratsj

Frida Fredrikke Waaler Wærvågen, cello

Mari Marthe Waaler Wærvågen, cello

Ingunn Lien, obo

Tine Thing Helseth, trompet

Tonny Krokengen, cembalo

Runa Skramstad, dirigent

Arr: Jentekoret med støtte fra Norsk kulturråd

 

 

Program:

 

Fra middelalderen 

Fra middelalderen

Sats: John Rutter
F. Grüber / T: J. Mohr
Norsk folketone 
T: H. A. Brorson

Norsk folketone
Sats: Trond Kverno 
Fra 1300-tallet 
Sats: John Rutter
Giuseppe Torelli 
Georg F. Händel
Fra Messias
A. Vivaldi 

Hodie

Personent hodie

Stille natt

Mitt hjerte alltid vanker

Solist: Isabel Sanchez

Et lite barn så lysteligt

Kristina vokale

In dulci jubilo   

Kristina vokale
Sinfonia i D
He shall feed his flock
Rejoice      
Gloria i D,  RV 589

  

Antonio Vivaldi (1678 –1741): Gloria

No. 1 Gloria in excelsis Deo!
Kor
No. 2
Et in terra pax hominibus
Kor    
bonae voluntatis. 

N
o. 3
Laudamus te, benedicimus te
Duett adoramus te, glorificamus te. 
No. 4 og  5 Gratias agimus tibi
Kor propter magnam gloriam tuam, 
No. 6Domine Deus, rex coelestis,
Solo Deus pater omnipotens.
No. 7 Domini fili unigenite,  
Kor Jesu Christe.  
No. 8  Domine Deus, agnus Dei,
Solo og kor  filius patris, qui tollis peccata   
mundi, miserere nobis. 
No. 9 Qui tollis peccata mundi,
Kor suscipe deprecationem nostram.
No. 10 Qui sedes ad dexteram patris 
Solo miserere nobis.
No. 11 Quoniam tu solus sanctus,  
Kor tu solus Dominus, tu solus
altisimus, Jesu Christe,   
No.12   cum sancto Spiritu, in gloria
Kor Dei patris. Amen. 


Ære være Gud i det høyeste!

Og fred på jorden blant

mennesker som har Guds velbehag.
Vi lover deg, vi priser deg,
Vi tilber deg, vi opphøyer deg.
Vi hyller deg

for din store herlighet,

Herre Gud, himmelske konge
allmektige Fader.
Herre, Guds enbårne Sønn,
Jesus Kristus.
Herre og Gud, Guds lam
som bar all verdens synder,
miskunne deg over oss.
Du som bærer verdens synder
ta i mot vår inderlige bønn.
Du som sitter ved Faderens
høyre hånd, hør vår bønn.
For du alene er Hellig.
Du alene er Herre. Du alene er
den høyeste, Jesus Kristus,
med den Hellige Ånd i Guds
Faders herlighet. Amen.

       

     

Tønsberg domkirkes jentekor (fra 12 –20 år) er i stadig naturlig utvikling, ettersom besetningen endres fra år til år. Koret er et sted hvor jenter fra hele distriktet kan få sang og musikkopplevelser de kan ta med seg videre i livet. Koret består i høst av 37 aktive sangere som på hver sin måte bidrar unikt til korets klang og dets sosiale miljø.

 

Kristina Vokale er Jentekorets nye vokalensemble som er for de eldste jentene som har tid og lyst til å øve litt ekstra.

 

Silje Aker Johnsen (22 år)  begynte i Domkirkens jentekor som 8 åring og har siden vært aktiv som sanger i ulike sammenhenger i Tønsbergdistriktet. Hun har studert ved Griegakademiet i Bergen siden 2001 med Hilde H. Sveen. Hun er nå utvekslingsstudent ved Universität der Künste i Berlin. Silje har et allsidig repertoar og er en etterspurt solist og ensemblesanger. Hun er stadig å høre på konserter i Tønsbergdistriktet!

 

Kari Lise Høgseth (22 år) kommer fra Skien. Hun var aktiv i barne -og ungdomskantoriet i Skien kirke. Nå studerer Kari Lise ved Griehakademiet med Harald Bjørkøy. Hun er med i Bergen domkantori, hvor hun ofte benyttes som solist. Kari Lise er allsidig og blir benyttet som solist og korist i ulike sammenhenger. Etter jul deltar hun som solist på Bergen Filharmoniske Orkesters nyttårskonsert.

 

Mari Marthe (21 år), Tora Therese (20 år) og Frida Fredrikke (16 år) Waaler Wærvågen har siden de var små vært med i musikklivet knyttet til Domkirken. I hele oppveksten har de vært aktive som medlemmer i bl.a. Jentekoret, VUSO og Vestfold symfoniorkester. Parallelt med dette har de vært tilknyttet Barrat Dues musikkinstitutt. De to eldste studerer nå ved Norges Musikkhøgskole med bl.a. Åge Kvalbein og Detlef Hahn som lærere. Jentene har med sine unike musikalske kvaliteter sanket ulike musikkstipend/ priser i innland som utland. De har stadig vært å høre i radio og TV.

 

Ingunn (23 år), Sigrid (21 år) og Ragnhild (17år) Lien har på samme måte vært unike på sine instrumenter. De er, og har vært solister og orkestermusikere knyttet til ulike sammenhenger i Vestfold, bl.a. VUSO og Vestfold symfoniorkester. Ragnhild og Sigrid har også studert ved Barrat Dues musikkinstitutt. Ingunn og Sigrid studerer nå ved Norges Musikkhøgskole samtidig som der er aktive freelancemusikere. Ingunn er nå en etterspurt oboist. Hun spiller også i Det norske kammerorkester.

Tine Thing Helseth (17 år) kommer fra Oslo og studerer ved Foss videregående skole og Barrat Dues musikkinstitutt. Som trompetlærere har hun Arnulf Naur Nilsen og Ole Edvard Antonsen. Hun spiller i ulike kammermusikaske besetninger og er aktiv innen korpsbevegelsen, bl.a. solotrompeter i Sagene Janitsjarkorps. Hun har vært solist med mange av de store etablerte symfoniorketerne og brassband i Norge. Hun har vunnet en rekke 1. priser for solister, og har fått Drømmestipendet og Kaveliprisen for 2004.