TØNSBERG DOMKIRKES JENTEKOR

 

Tønsberg domkirkes jentekor

ble stiftet i 1973. Siden den gang har koret variert både i alderssammensetning og størrelse.  Koret kjennetegnes i dag av stor musikalsk bredde, entusiasme og kvalitet.


En avgjørende faktor i korarbeidet er fokus på jevnlig sangopplæring og på formidling. For å kunne være et stimulerende musikkmiljø satser koret på varierte konsert- og gudstjenesteprosjekter hvor jentene får samarbeide med ulike dyktige kunstnere.    


Jentekoret består høsten 2007 av 47 flotte ungdommer fra

hele Tønsberg-distriktet i alderen 12 til 21 år. For å være medlem av koret må sangerne enten ha vært med i Tønsberg domkirkes aspirantkor eller ervervet seg tilsvarende kunnskaper og ferdigheter på annet hold.


Koret har et aktivt styre og engasjerte foreldre som sørger for at koret kan opprettholde høy aktivitet og gjennomføre spennende prosjekter.